Letras y Acordes » O »O caiman do rio Tea » Estou na lavadora (Tab)
Conexión · Inscripción
Letras y Acordes
#ABCDE
FGHIJK
LMN ÑOP
QRSTUV
WXYZ


Estou na lavadora Tab
O caiman do rio Tea

Letras, Notas, Punteos, Acordes y Tablaturas para Guitarra (Tabs & Chords)

tipoversióncalidadpromedio
letra y acordes (chords)
¿Conoces algún video que muestre como tocar esta canción? ¿Subiste tu cover a Youtube? Indícanos como
encontrar el video para incluirlo aquí. Para eso, visita nuestra nueva sección de videos musicales.
Letra de Estou na lavadora (fragmento)
Hai moito tempo que estou aki metido e comezo a estar farto pq nom podo sair hai moito tempo que estou aki metido e empezo xa a estar farto pq estou moi aburrido. estribillo: Estou na lavadora, estou na lavadora estou na lavadora, estou na lavadora ah ah sacademe pronto de aki A minha nai tamen foron chamar para que vinhera con un sacho para poderme sacar e o meu pai tamen o foron avisar ara que vinhera coa escopeta para poderme sacar. estribillo Estou aki nom podo sair por favor virme acudir estou aki nom podo eskapar por favor vindeme salvar tenho medo de afogar xa comezo a centrifugar ¿que vai ser de min? sacaime pronto de aki estribillo Louro´02 Cualquier cosa a maremoto007@hotmail.com...
[letras de canciones de O caiman do rio Tea]

Videos de Estou na lavadora
[ver más videos]© LaCuerda.net · Aviso Legal · Privacidad