Letras y Acordes » A »Antonia Font » Patxanga (Tab)
Conexión · Inscripción
Letras y Acordes
#ABCDE
FGHIJK
LMN ÑOP
QRSTUV
WXYZ


Patxanga Tab
Antonia Font

Letras, Notas, Punteos, Acordes y Tablaturas para Guitarra (Tabs & Chords)

tipoversióncalidadpromedio
letra y acordes (chords)
¿Conoces algún video que muestre como tocar esta canción? ¿Subiste tu cover a Youtube? Indícanos como
encontrar el video para incluirlo aquí. Para eso, visita nuestra nueva sección de videos musicales.
Letra de Patxanga (fragmento)
Acompanyament que sona casi tota la cançó que tengui alegria es que no tengui pa. Patxanga, sa vida és només patxanga integral, que no s´equivoquin es músics de jazz. Patxanga per tu, patxanga per tots, me cag en s´altura d´aquests escalons. Hi ha dies que si, hi ha segles que no, es metge des ossos és un impostor. Patxanga, que jo vull només patxanga total, que el món sigui sempre des aficionats. Patxanga, sa vida és només patxanga integral, per noltros melons i pes altres sa fam. Problemes a mils, i cap solució, me cag en sa lluna i vetua amb el món. Hi ha casos que si, hi ha crisis que no, aquesta hipoteca no és una cançó. Patxanga, que jo vull només patxanga total, que ballin es heters i es homosexuals. Patxanga, sa vida és només patxanga integral, ses grues se giren quan passes davant. Hi ha peixes que si, hi ha melicotons, ses mares se graven tots es culebrons. Hi ha salpes que si, hi ha conges que no, es videos domèstics són pel·liculons. Patxanga, que jo vull només pa...
[letras de canciones de Antonia Font]

[ver todas las canciones]


© LaCuerda.net · Aviso Legal · Privacidad