Letras y Acordes » A »Amancio Prada » Romaxe de nosa señora da barca (Tab)
Conexión · Inscripción
Letras y Acordes
#ABCDE
FGHIJK
LMN ÑOP
QRSTUV
WXYZ


Amancio Prada
Amancio Prada

Amancio Prada
Romaxe de nosa señora da barca Tab

Letras, Notas, Punteos, Acordes y Tablaturas para Guitarra (Tabs & Chords)

tipocancióncalidadpromedio
letra y acordes (chords)
¿Conoces algún video que muestre como tocar esta canción? ¿Subiste tu cover a Youtube? Indícanos como
encontrar el video para incluirlo aquí. Para eso, visita nuestra nueva sección de videos musicales.
Letra de Romaxe de nosa señora da barca (fragmento)
¡Ay ruada, ruada, ruada da Virxen pequeña e a súa barca! {DO} {RE7} {DO} {SOL} A Virxen era pequeña e a súa coroa de prata. Marelos os catro bois que no seu carro a levaban. ¡Ay ruada, ruada, ruada da Virxen pequeña e a súa barca! {DO} {RE7} {DO} {SOL} Pombas de vidro traguían a choiva pol-a montana. Mortos e mortos de néboa pol-as congostroas chegaban. ¡Ay ruada, ruada, ruada da Virxen pequeña e a súa barca! {DO} {RE7} {DO} {SOL} ¡Virxen, deixa a túa cariña nos doces ollos das vacas e leva sobr'o teu manto as foles da amortallada! ¡Ay ruada, ruada, ruada da Virxen pequeña e a súa barca! {DO} {RE7} {DO} {SOL} Pol-a testa de Galicia xa ven salaiando a i-alba. A Virxen mira pra o mar dend'a porta da súa casa. ¡Ay ruada, ruada, ruada da Virxen pequeña e a súa barca! ¡Ay ruada, ruada, ruada da Virxen pequeña e a súa barca! (Federico Garca Lorca) Correcciones y sugerencias: santifernandezmolina@gmail.com...
[letras de canciones de Amancio Prada]

[ver todas las canciones]


© LaCuerda.net · Aviso Legal · Privacidad